Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom novinek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kdo je spravca?

Kto som a ako ma môžete kontaktovať: Obchodné meno: Ing. Slavomíra Szentiványi PhD. Sídlo: Gen. Štefánika 45, Kežmarok 06001, SR, Zapísaný v Obchodnom registri Daňového úradu Prešov, IČO: 51 188 422; DIČ: 1081531836

Zodpovedná osoba – Ing. Slavomíra Szentiványi, PhD.; , (ďalej iba “Správca”) , která prevádzkuje webovú stránku www.slavomiraszentivanyi.sk. 

Vaše údaje spracovávam ako správca, tj. určujem ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám poprípade dalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje 

Keď sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na kontaktný mail:slavi@slavomiraszentivanyi.sk; kontaktný telefón: +421 951 755 269

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákona o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že 

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti či prideleného súhlasu,

plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z následujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • - poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  • Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikacie, zasielanie online kurzov, atď., dodanie tovaru)
  • - vedenie účtovníctva
  • Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • - marketing - zasielanie newsletterov
  • Vaše osobné údaje (e-mail, meno), pohlavie, no čo klikáte v e-maile a kedy je najčastejšie otvárate využívam na účely priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojím zákazníkom, konám tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky.
  • Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vašeho súhlasu, po dobu 3 let od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanomm e-maile.  
  • - pokročilý marketing na základe súhlasu
  • Len na základe vašeho súhlasu vám môžem posielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využíť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Ten ide samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojích kontaktných údajov.
  • - fotografická dokumentácia - živé akcie, workshopy, online stretnutia

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu trvania premlčacích lehôž, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak. 

Cookies

Pri prechádzaní mojích webových stránok zaznámenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stánky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám pomôžem ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vašeho súhlasu. 

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupni technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobnýcm údajom majú prístup moji spolupracovníci. 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem:

SmartSelling, a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Facebook

Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využíť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovávateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Každé spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území EU. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré t týchto práv využíť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: slavi@slavomiraszentivanyi.sk

Máte právo na informácie, ktroré sú plneno už touto stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvat a ja vám doložím v lehote do 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.  

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo považujete svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využíť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.) 

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - les s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 60 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale podiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 60 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky takého osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a v prípade pochybenia napraviť. 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

Emaily s inšpiráciou, článkami či produkty a služby vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávnehého záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vašeho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojích e-mailov stisknutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

 

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.