Aj VY môžete meniť neustále naháňanie sa a hasenie problémov na DOSAHOVANIE VAŠICH CIEĽOV!

..."Nenaháňajte ideály, RIEŠTE optimálne!"...

Objavte ako môže byť HOSPODÁRENIE 

kľúčom k víťaznému plneniu Vašich projektov 

Získajte prístup k pravidelnej dávke inšpirácie a ako DARČEK dostanete tento eBook.

Naučte sa ho VIDIEŤ ako KOMPAS, ktorý používajú svetoví lídri podnikania.

Bude VÁM POMÁHÁŤ vyberať účelné RIEŠENIA vo všetkých Vašich projektoch a budovať tým životaschopnosť nielen pre Vaše FINANČNÉ TOKY (Cash Flow).

22.9. 2021

MENÍTE CIELE NA VÍŤAZSTVÁ alebo naháňate ideály?

Sú to nádherné pocity nadšenia a radosti, keď po prekonaní ťažkých prekážok dosiahneme vytúžené ciele. Opakovane to pociťujeme keď sledujeme napríklad športovcov, ktorí dosahujú svoje vytúžené víťazstvá. Sledujeme v médiách ich dlhé a ťažké cesty za týmito snami a úprimnú hrdosť a radosť celého národa, ktorého to spojí do jednotného fandiaceho tímu. Tento pocit je tá hnacia sila, ktorá vám pomáha pri každej...

1.6. 2021

AKO MENIŤ CIELE NA VÍŤAZSTVÁ nielen v podnikaní

alebo procesy podnikania podané v terminológii športu... Na začiatku je túžba. Túžba niečo dokázať, zvládnuť, prekonať samého seba, pomôcť, vyriešiť, zabezpečiť alebo zlepšiť život. Každý na to má rôzny dôvod, ktorý sa časom mení. No spoločné máme, keď to prijmeme ako výzvu od života a hľadáme cesty ako to vyriešiť a zvládnuť. Moje vlastné skúsenosti inšpirované riešeniami víťazov potvrdzujú,...

5.3. 2019

Ako meniť projekty na pružného artistu

Za každým splneným snom stojí úspešný projekt tvoriaci peniaze. Naučte sa vnímať zdravie Vášho projektu a zmeníte naháňanie svojich CIEĽOV na dosahované VÍŤAZSTVÁ! Podnikanie, výroba, stavby, financie, malé i veľké projekty Vyžadujú spracovať a skoordinovať množstvo informácií a činností. Zosúladiť toky materiálu, financií a ľudí. Obrovský systém vyžadujúci množstvo energie a času s potrebou dosiahnuť CIELE. Zdravie projektu je IDEÁLNY stav, ktorého cieľom je...