Procesy podnikania podané v terminológii športu

alebo ako meniť ciele na víťazstvá, nielen v podnikaní…

Víťazstvo je dosiahnutie jednotlivých cieľov, ktoré si človek ako jednotlivec i firma ako spoločnosť stanovia, aby prekonali svoje obmedzenia a vybudovali niečo čo ich presahuje.

Na začiatku je túžba. Túžba niečo dokázať, zvládnuť, prekonať samého seba, pomôcť, vyriešiť, zabezpečiť alebo zlepšiť život. Každý na to má rôzny dôvod, ktorý sa časom mení. No spoločné máme, keď to prijmeme ako výzvu od života a hľadáme cesty ako to zvládnuť.

Moje vlastné skúsenosti i skúsenosti úspešných víťazov potvrdzujú, že len s merateľným plánom a projektom sa môže túžba zmeniť na skutočnosť a splniť.

Každý takýto úspešný projekt je poskladaný z malých krokov – cieľov a zdolávanie tvoria školu života. Prehry nás učia a dosiahnuté víťazstvá motivujú pokračovať.

 

Aby spojili svoje sily a vytvorili priestor, produkty a služby, ktoré zvyšujú KVALITU ŽIVOTA ich samotných aj ich zákazníkov.

PROJEKTY – podnikanie, výroba, stavby, financie, malé i veľké 

Vyžadujú spracovať a skoordinovať množstvo tokov informácií, činnosti, materiálu, financií a ľudí. Sú to obrovské systémy vyžadujúce množstvo energie a času s túžbou dosiahnuť CIELE. Ideálne optimálne!

Optimum =  maximálny ZISK pri minimálnych NÁKLADOCH

Dnes už nenaháňam ideálne a najlepšie metódy, riešim optimálne. Overujem funkčnosť metód vedy i praxe. Používam kombinácie metód pre vytvorenie optimálneho riešenia, ktoré zohľadňuje jedinečnosť a možnosti konkrétneho podnikania resp. projektu.

PROCESY PODNIKANIA PODANÉ V TERMINOLÓGII ŠPORTU

Čo má šport, peniaze a podnikanie spoločné? Fungujú na rovnakom princípe. 20 rokov som sa venovala profesionálne športu a ďalších 20 rokov pôsobím v oblasti podnikania. Princíp cesty k úspechu je rovnaký v každom projekte, či ide o život, podnikanie, šport i iné oblasti.

 

 

Ako lyžiarka Vám vysvetlím ako to funguje na prirovnaní projektu alebo podnikania k športovcovi lyžiarovi, ktorý funguje na rovnakom princípe. Ako lyžiarka môžem túto teóriu i prax potvrdiť vlastnými víťazstvami v športe i v podnikaní.

I. Základy

 

Podnikanie je ako športovec, v mojom prípade lyžiar. Najprv sa potrebuje naučiť základy a postaviť sa na lyže. Učí sa lyžovať na voľno. Učí sa stáť ale aj padať na lyžiach. Piluje techniku kým nie je pripravený ísť do brán.

Ak ste podnikateľ, lyžovanie pre vás predstavuje váš odbor podnikania. Keď ho v základoch ovládate, môžete sa ďalej rozvíjať a špecializovať na jednotlivé disciplíny.

 

II. Tréning 

Pilovanie konkrétnych disciplín. Stabilné projekty budujú vždy aspoň tri pevné piliere a štvrtý do zálohy. V športe sú to disciplíny (slalom, obrovský slalom, super G, zjazd).

 

V podnikaní sú to tri – štyri série výrobkov, služieb a tri kanály šírenia podnikania. No bez tréningu to nejde. Pravidelná príprava a pilovanie techník (procesov) buduje dobrú pozíciu na preteky – predaj.

 

III. Preteky 

Len preteky ukážu čo naozaj viete a ponúkate. Je potrebné sa postaviť na štart, zmobilizovať koncentráciu a ísť najlepšie ako viete.  Len to vás naozaj posúva vpred.  Vďaka tomu ste konfrontovaný s vlastným výkonom, ktorý môžete vylepšovať.

Je to samotná akcia predaja a distribúcie vašich produktov a služieb k zákazníkom. Tam sa ukazuje kvalita, ktorú budujete

 

a predávate. Je to komunikácia so zákazníkmi a predaj.

 

 

IV. Neustála cesta vývoja a rastu 

Tak ako v športe i v podnikaní tréning robí majstra. Je to neustály proces opakovania TRÉNING – PRETEK – PILOVANIE A KOREKCIA TECHNIKY.

Žiadny pretekár ani podnikateľ nemôže hneď štartovať na medzinárodných pretekoch. Len vytrvalou a trpezlivou prácou sa tam môže postupne dopracovať. Začína v okrese, postupuje na kraj, republiku, kontinent, svet.

 

Ciele podnikania

Víťaziť znamená vyhrávať nielen sám nad sebou prekonaním svojich schopností ale tiež prijať zodpovednosť za celý tím ľudí, ktorí vás na tejto ceste vedú a sprevádzajú.

Úlohou podnikania je tvorenie dosahovania dlhodobých výnosov, aby zabezpečili fungovanie spoločnosti, ktorá ho tvorí. Ciele sú jednotlivé kroky, ktorými je táto úloha naplňovaná.

Premeniť ciele na víťazstvá v podnikaní vyžaduje tvoriť tím, ktorý potrebuje trénera. Pomyselným trénerom ako expert na túto disciplínu je podniková logistika. Je to veda, ktorá buduje riešenia čo, ako, kde a kedy zabezpečiť, aby sa splnili CIELE.

Štúdiom i praxou v podnikaní som sa dostala k TOYOTA BIZNIS SYSTÉMU. Jeho nosnou myšlienkou je zoštíhľovanie procesov podnikania pre zaistenie zvyšovania výnosov. Jeho autor pán Taichi Ohmo prirovnal podnik k telu a zásoby k chrbtici: „Zdravý podnik má telo artistu. Je štíhle, pevné a pružné“.

Podnikanie vnímané ako telo má mať výkon športovca, ktorý mapuje cesta víťazov. Meria a ukazuje kde ste, aby ste to mohli ovplyvniť a vyladiť na dosahovanie víťazstiev. Viac ako vyladíte váš projekt alebo podnikanie na cestu víťazov viac nájdete v eBooku Cesta víťazov Kľúč, ktorý mení ciele na skutočnosť zadarmo tu.

 

Cesta víťazov

Projekty – podnikateľské, športové i osobné majú jednotný zámer. Prinášajú KVALITU do života. No cesta k cieľom vyžaduje vytrvalú, pravidelnú investíciu pracovať na tom krok za krokom. Výsledkom je  merateľný úspech.

Celé to stojí na stratégii riadenia jeho procesov ako toku peňazí. Peniaze sa menia na zásoby, ktoré umožňujú uskutočňovať podnikanie. Nie je to len materiál ako zásoby často vnímame. Ako zásoby treba chápať peniaze, informácie, vedomosti, kontakty, produkty, služby, čokoľvek čo máme k dispozícii za účelom tvorenia podnikania.

Pri riešení projektov podnikania spracovaním databázy zásob sa mi celý proces zviditeľnil. Odhalil jasnú cestu ako to funguje v celom systéme podnikania.

 

Obr. Cesta víťazov v podnikaní

Ukázala sa mi CESTA VÍŤAZOV. Znázorňujúca zdravie – výkon i kondíciu kde podnik/projekt je a kde sa treba dostať, aby bol opäť plne výkonný a tvoril dostatok peňazí a dosahoval ciele.

ÚŽASNÉ! Jeden graf a mate snímok, ktorý vám dáva prehľad o tom ako na tom celý systém Vášho projektu či biznisu je!

To či je váš projekt a podnikanie jedno z mnohých, ktoré prežívajú alebo ste úspešný líder na trhu, ktorý predbehuje konkurenciu míľovým krokom určuje či sa podnikanie hýbe v hraniciach CESTY VÍŤAZOV.

A tak som tomu začala venovať plnú pozornosť. 

Cez podrobné skúmanie situácie na každom úseku podnikania som odhalila príčiny a zákonitosti fungovania jednotlivých častí podnikania.

Vznikol KOMPAS optimálneho riešenia. Ukazuje cesty k budovaniu KAPITÁLU v podnikaní ako na jednej mape. To umožňuje voliť najvhodnejší smer riešenia k cieľu. Mení hodinky súrenia na kompas určujúci dôležitosť.

 

Ciele sa menia na skutočnosť a pritom budujete KVALITU, ČAS I PENIAZE. Viac sa dočítate v mojom príbehu tu.

Viac ako vyladíte váš projekt alebo podnikanie na cestu víťazov viac nájdete v eBooku Cesta víťazov Kľúč, ktorý mení ciele na skutočnosť zadarmo tu.

 

 

 

Mojou vášňou je logistika, projekty a optimálne riešenia. Spájam najúčinnejšie metódy zo sveta VEDY i PRAXE a mením zložité procesy podnikania na jednoduché a účelné riešenia. Získané skúsenosti zdieľam s podnikateľmi, aby svoje sny a plány dotiahli do víťazného cieľa a budovali pritom KVALITU, ČAS a PENIAZE, nielen v podnikaní.... Môj príbeh si prečítate tu >>
  • Stiahnite si eBook CESTA VÍŤAZOV ako DARČEK

    Kľúč, ktorý mení ciele na skutočnosť

  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Stretneme sa na Facebooku: