AKO MENIŤ CIELE NA VÍŤAZSTVÁ nielen v podnikaní

alebo procesy podnikania podané v terminológii športu...

Na začiatku je túžba. Túžba niečo dokázať, zvládnuť, prekonať samého seba, pomôcť, vyriešiť, zabezpečiť alebo zlepšiť život. Každý na to má rôzny dôvod, ktorý sa časom mení. No spoločné máme, keď to prijmeme ako výzvu od života a hľadáme cesty ako to vyriešiť a zvládnuť.

Moje vlastné skúsenosti inšpirované riešeniami víťazov potvrdzujú, že nestačí snívať a naháňať ideály resp. použiť jednu univerzálnu metódu alebo riešenie. Treba riešiť optimálne! Len s hospodárením víťazov vybudujete pevný, pružný a stabilný projekt, ktorý dosahuje trvalé a životaschopné výsledky. V preklade premení sny na skutočnosť.

Každý takýto úspešný projekt je poskladaný z malých krokov – cieľov a zdolávanie tvoria školu života. Prehry nás učia a dosiahnuté víťazstvá motivujú pokračovať.

Víťazstvo je dosiahnutie jednotlivých cieľov, ktoré si človek ako jednotlivec i firma ako spoločnosť stanovia, aby prekonali svoje obmedzenia a vybudovali niečo čo ich presahuje.

Pracovný, teda podnikateľský svet vypĺňa a ovplyvňuje veľkú časť života nás ľudí a preto jeho KVALITA je najdôležitejšia. Je potrebné vedieť spájať ľudí do spolupráce a budovať priestor, produkty a služby, ktoré túto  KVALITU ŽIVOTA zvyšujú!

Svet podnikania má s tým športovým veľa spoločného. Navzájom sa inšpirujú a motivujú ako veci riešiť a dosahovať CIELE. A ako na to: vidí, organizuje, meria a koriguje

najlepší hospodár sveta – LOGISTIKA.

PROJEKTY – podnikanie, výroba, stavby, financie, malé i veľké 

Vyžadujú spracovať a skoordinovať množstvo tokov informácií, činnosti, materiálu, financií a ľudí. Sú to obrovské systémy vyžadujúce množstvo energie a času s túžbou dosiahnuť CIELE. Ideálne optimálne!

Optimum =  maximálny ZISK pri minimálnych NÁKLADOCH

Dnes už nenaháňajte ideálne a najlepšie metódy, riešte optimálne. Overením funkčnosti metód vedy i praxe vznikli návody kombinácie metód pre vytvorenie optimálneho riešenia, ktoré zohľadňuje jedinečnosť a možnosti konkrétneho podnikania resp. projektu.

Za celým týmto komplikovaným systémom vidí LOGISTIKA jediný princíp, ktorým dosahuje hospodárenie víťazov. Stiahnite si eBook HOSPODÁRENIE VÍŤAZOV zadarmo a overte si úroveň hospodárenia Vašich projektov.

PROCESY PODNIKANIA PODANÉ V TERMINOLÓGII ŠPORTU

Čo má šport, peniaze a podnikanie spoločné? Fungujú na rovnakom princípe. Princíp cesty k úspechu je rovnaký v každom projekte, či ide o život, podnikanie, šport i iné oblasti.

A hospodárenie víťazov vám ukazuje pohľad hospodárenia so zdrojmi tak, aby ste z podnikania budovali životaschopné projekty, ktoré dvíhajú kvalitu života.

20 rokov som sa venovala profesionálne športu a tiež už 20 rokov pôsobím v mnohých odvetviach podnikania, kde riešim optimalizácie procesov. Športom profesionálna lyžiarka a profesijne logistický špecialista vnímam paralelu fungovania jedného princípu, ktorý ovplyvňuje dosahovania AJ VAŠICH víťazstiev.

To ako fungujú procesy v podnikaní ovplyvňuje výšku FINANČNÝCH TOKOV a KVALITU práce, produktov i služieb!

Vysvetlíme si to na príklade: kde prirovnáme procesy projektov a podnikania k športovcovi lyžiarovi, ktorý funguje na rovnakom princípe. Môžem túto teóriu i prax potvrdiť vlastnými víťazstvami, ktoré zvyšujú klientom finančné toky o tisíce eur.

I. Základy – VEDOMOSTNÝ KAPITÁL

Lyžovanie pre vás predstavuje váš odbor podnikania alebo časť jeho procesov, v ktorej pôsobíte (financie, plánovanie, skladovanie, logistika, výroba, doprava, marketing, servis…).

Podnikanie je ako športovec, v mojom prípade lyžiar. Najprv sa potrebujete naučiť základy ako sa postaviť na lyže. Učiť sa stáť na lyžiach, lyžovať na voľno, ísť na vleku, ale aj padať a znova vstávať. Pilujete techniku, kým nie ste pripravený ísť jazdiť do brán.

Keď ho v základoch ovládate, môžete sa ďalej rozvíjať a špecializovať na jednotlivé disciplíny.

II. Tréning – SKÚSENOSTNÝ KAPITÁL

Idete do brán. Je viac disciplín, v ktorých je možné sa uplatniť (slalom, obrovský slalom, super G a zjazd). Každá vás niečím posúva. Pružnosť, technika, rýchlosť. Pilovanie konkrétnych disciplín vám pomáha zvyšovať kvalitu jazdy, výkon a radosť zo samotného športu.

V podnikaní sa používajú metódy, ktoré pomáhajú meniť vaše procesy a podnikanie na športovca. Neplatí jedná jediná metóda, ktorá všetko vyrieši ideálne. Len ich vhodná kombinácia vyladí výkon a finančné zdravie podnikania tak, aby bolo dlhodobo životaschopné.

Stiahnite si eBook HOSPODÁRENIE VÍŤAZOV zadarmo a overte si úroveň hospodárenia Vašich projektov a budujte stabilné projekty, ktoré zvyšujú finančné toky o tisíce eur.

III. Preteky – VÝSLEDKY

Preteky ukazujú KVALITU čo naozaj viete a ponúkate. Je potrebné sa pravidelne postaviť na štart, zmobilizovať koncentráciu a ísť najlepšie ako viete.  Len to vás naozaj posúva vpred.  Vďaka tomu ste konfrontovaný s vlastným výkonom, ktorý môžete vylepšovať.

Je to samotná akcia – zavádzanie metód a riešení v procesoch podnikania a dosahovanie výsledkov. Napr. predaj vašich produktov a služieb zákazníkom. Tam sa ukazuje kvalita, ktorú budujete a predávate.

IV. Neustála cesta vývoja -RAST

Tak ako v športe i v podnikaní tréning robí majstra. Je to neustály proces opakovania TRÉNING – PRETEK – PILOVANIE A KOREKCIA TECHNIKY.

Žiadny pretekár ani podnikateľ nemôže hneď štartovať na medzinárodných pretekoch. Len vytrvalou a trpezlivou prácou sa tam môže postupne vyvíjať a rásť. Začína v okrese, postupuje na kraj, republiku, kontinent, svet.

Na akej úrovni je Vaša práca, podnikanie a finančné toky? Na úrovni bežného hospodárenia, ktoré prežíva alebo HOSPODÁRENIA VÍŤAZOV, ktoré buduje udržateľné finančné toky? Stiahnite si eBook HOSPODÁRENIE VÍŤAZOV zadarmo tu>>zistite to. Len keď vieme kde sme, môžeme urobiť kroky smerom kam túžime byť!

Ciele podnikania

Víťaziť znamená vyhrávať nielen sám nad sebou prekonaním svojich schopností, ale tiež prijať zodpovednosť za celý tím ľudí, ktorí vás na tejto ceste vedú a sprevádzajú. To je skutočná metóda WIN – WIN.

Premeniť ciele na víťazstvá v podnikaní vyžaduje tvoriť tím, ktorý potrebuje trénera. Pomyselným trénerom ako expert na túto disciplínu je LOGISTIKA. Je to veda, ktorá buduje riešenia čo, ako, kde a kedy zabezpečiť, aby sa splnili CIELE. Vidí Vaše hospodárenie a vylaďuje ho na HOSPODÁRENIE VÍŤAZOV a tým Vám pomáha robiť kroky správnym smerom. Urobte prvý krok a stiahnite si eBook HOSPODÁRENIE VÍŤAZOV zadarmo tu>>

Mojou vášňou je logistika, projekty a optimálne riešenia. Spájam najúčinnejšie metódy zo sveta VEDY i PRAXE a mením zložité procesy podnikania na jednoduché a účelné riešenia. Získané skúsenosti zdieľam s podnikateľmi, aby svoje sny a plány dotiahli do víťazného cieľa a budovali pritom KVALITU, ČAS a PENIAZE, nielen v podnikaní.... Môj príbeh si prečítate tu >>