MENÍTE CIELE NA VÍŤAZSTVÁ alebo naháňate ideály?

PREČO a hlavne AKO robiť z dobrých vecí skvelé…

pre peniaze 🙂 Či chceme alebo nie, hýbu celým svetom a vyjadrujú v číslach výsledky nášho podnikania. Na jednej strane môžu nami manipulovať a na druhej strane ukazovať na to, čomu je dôležité sa venovať. 

Všetko závisí od vedomosti ich správne čítať a dostať tým konanie do rovnováhy na cestu víťazov. 

S podnikaním a s peniazmi je to ako so stavbou domu. Zdravý dom potrebuje pevné základy, pružnú kostru a stabilné riadenie.

Výsledky: nárast peňazí (Cash Flow)

Obr. 1: Výsledky projektov vyladených na cestu víťazov a % nárast výnosov (Cash Flow)

Prípadová štúdia:

Projekt optimalizácie peňažných tokov: Hodnota zásob podniku tvorila 2 milióny Eur. Po vyladení riadenia na cestu víťazov klesli zásoby na 2,6 milióna Eur. Dosiahlo sa plnenie plánu podnikania so získaním 600 000 Eur = +30 % Cash Flow! V preklade: Výroba a teda plnenie projektu je zachované a je to lacnejšie o 600 000 Eur (+30%), ktoré podnik môže využiť lepšie. 

Ako to máte Vy?

Máte dostatok peňazí, času a kvality v živote a v podnikaní?

Túžite to zmeniť alebo zlepšiť?

Naháňate ideály alebo hľadáte riešenia?

Môžete fungovať ako doteraz alebo zavádzať riešenia na zvyšovanie výkonu Vašich projektov.  Zvýšiť Cash Flow (tok peňazí) o 30 až 60 % a budovať KVALITU života Vašu i ľudom, ktorí ho s Vami tvoria.

Najlepšie výsledky a víťazstvá sa dostavia, ak sa učíte od najlepších. 

Predstavujem vám veľkú dámu, ktorá vám to správne spočíta, aby ste dosahovanie vytúžených cieľov zmenili na skutočnosť. Je to „šedá eminencia“ projektov, ktorá vám urobí poriadok a jasno vo všetkých situáciách. Je to kľúčová VIP dáma vo vašom tíme.

Madam LOGISTIKA!

Ovláda tajomstvá úspešného projektu či podnikania, ktoré je potrebné pochopiť a používať pre budovanie životaschopných projektov.

Podnikanie, výroba, stavby, financie, malé i veľké projekty

Vyžadujú spracovať a skoordinovať množstvo informácií a činností. Zosúladiť procesy, toky materiálu, financií a ľudí. Obrovský systém vyžadujúci množstvo energie a času s potrebou dosiahnuť CIELE.

Ideálne: OPTIMÁLNE = maximálny ZISK pri minimálnych NÁKLADOCH

 

Podnikateľské projekty potrebujú svojím hospodárením tvoriť príjmy a udržiavať náklady tak, aby zvyšovali výnosy. Tým sa zaisťuje a predlžuje životaschopnosť projektu alebo podnikania.

Logistika je súbor vedomostí, ktoré s týmto zámerom koordinuje vedenie všetkých tokov projektu: informácií, financií a materiálu, k úspešnému splneniu cieľov s dosiahnutím optimálnych výsledkov.

 

CESTA VÍŤAZOV

Pri riešení projektov v podnikoch som zavádzala riešenia na zvyšovanie výnosnosti. Dostala som sa k procesom riadenia ZÁSOB a ich vplyvu na tvorbu peňazí (CASH FLOW) v podnikaní

Zásoby sú premenené peniaze, ktoré umožňujú uskutočňovať podnikanie. Nie je to len materiál. Ako zásoby treba chápať peniaze, informácie, vedomosti, kontakty, produkty, služby, čokoľvek čo máme k dispozícii za účelom tvorenia podnikania.

Spracovávaním databáz zásob sa mi celý proces zviditeľnil. Odhalil jasnú cestu ako to funguje v celom systéme podnikania.

ÚŽASNÉ! Jeden graf a mate snímok, ktorý vám dáva prehľad o tom ako na tom celý systém Vášho projektu či biznisu je!

Ukázala sa mi CESTA VÍŤAZOV. Znázorňujúca výkon i kondíciu kde podnik/projekt JE a kde sa TREBA DOSTAŤ, aby bol opäť plne výkonný a tvoril dostatok peňazí. A tak som tomu začala venovať plnú pozornosť.

 

CESTA VÍŤAZOV je nástroj, ktorým vidíte celý proces riadenia Vašich zásob (peňazí), tým ho môžete ovplyvňovať k dosahovaniu Vašich cieľov

Cesta víťazov je jednoduché a účelné zobrazenie, ktorým získate jasnú spoluprácu s klientom, obchodnými partnermi i spolupracovníkmi zacielenú na dosiahnutie správnych výsledkov.

Obr. 2: Cesta víťazov

Cesta víťazov Vám tiež ukazuje či je Váš projekt alebo podnikanie ziskové. Je nevyhnutné viesť projekty v hraniciach CESTY VÍŤAZOV, inak ste na „dne“ či vo finančnom „pekle“ alebo púšťate peniaze „do vzduchu“.

 

Ako to funguje a ako to môže ovplyvniť podnikanie a v podstate akékoľvek projekty? Inšpirujte sa a získajte darček: eBook: Cesta víťazov_Kľúč, ktorý mení ciele na skutočnosť. 

 

Pokiaľ následne zavediete postupy optimálnych riešení v podnikaní, máte príležitosť presmerovať až 80 % vašej námahy a nákladov na budovanie kapitálu. 

Staňte sa logistickým expertom vlastných projektov! 

 

Múdri podnikatelia sa neustále učia ako veci zlepšovať. Zavádzajú optimálne riešenia do procesov podnikania a vylaďujú svoje firmy, aby odhalili ZDROJE RASTU KAPITÁLU a uskutočňovali svoje ciele.

Jedným slovom dosahujú VÍŤAZSTVÁ.

„Nenaháňajte ideály, riešte OPTIMÁLNE!“

Inšpirujte sa ako na to a získajte darček: eBook: Cesta víťazov_Kľúč, ktorý mení ciele na skutočnosť. 

Mojou vášňou je logistika, projekty a optimálne riešenia. Spájam najúčinnejšie metódy zo sveta VEDY i PRAXE a mením zložité procesy podnikania na jednoduché a účelné riešenia. Získané skúsenosti zdieľam s podnikateľmi, aby svoje sny a plány dotiahli do víťazného cieľa a budovali pritom KVALITU, ČAS a PENIAZE, nielen v podnikaní.... Môj príbeh si prečítate tu >>
  • Stiahnite si eBook CESTA VÍŤAZOV ako DARČEK

    Kľúč, ktorý mení ciele na skutočnosť

  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Stretneme sa na Facebooku: