MENÍTE CIELE NA VÍŤAZSTVÁ alebo naháňate ideály?

Sú to nádherné pocity nadšenia a radosti, keď po prekonaní ťažkých prekážok dosiahneme vytúžené ciele.

Opakovane to pociťujeme keď sledujeme napríklad športovcov, ktorí dosahujú svoje vytúžené víťazstvá. Sledujeme v médiách ich dlhé a ťažké cesty za týmito snami a úprimnú hrdosť a radosť celého národa, ktorého to spojí do jednotného fandiaceho tímu.

Tento pocit je tá hnacia sila, ktorá vám pomáha pri každej prekážke či páde vstať a ísť znova a ďalej. Je to tento nádherný pocit odmeny víťaza, ktorý funguje v každej oblasti života: šport, štúdium, práca, rodičovstvo, podnikanie a rôzne projekty. Všade je potrebné skoordinovať množstvo informácií, úloh, ľudí, materiálu a peňazí. Vyžaduje to vedomosti a schopnosti ako ľudí spojiť do spolupráce.

Svet podnikania má s tým športovým veľa spoločného. Navzájom sa inšpirujú a motivujú ako veci riešiť a dosahovať CIELE. A ako na to: vidí, organizuje, meria a koriguje

najlepší hospodár sveta – LOGISTIKA.

Veľkú časť života trávime prácou, teda uplatnením sa vo svete podnikania. Tento svet nás odmeňuje formou peňazí a má svoje zákonitosti a pravidlá. Ak ich poznáme, môžeme si tým život zjednodušiť, zvýšiť jeho kvalitu a splniť si CIELE.

Aj Vy ste víťazi, keď prekonávate svoje limity a hľadáte spôsoby a riešenia, ktorými zvládate dosahovať svoje CIELE.

PREČO a hlavne AKO robiť z dobrých vecí skvelé…

pre peniaze 🙂 Či chceme alebo nie, hýbu celým svetom a vyjadrujú v číslach výsledky nášho podnikania. Na jednej strane môžu nami manipulovať a na druhej strane ukazovať na to, čomu je dôležité sa venovať. 

Nie sú to len „peniaze“. Peniaze vyjadrujú hodnotu zdrojov, ktoré máme k dispozícií. Môžu to byť informácie, zásoby, majetok, pracovná sila, stroje, a ďalšie, ktoré potrebujete na to, aby ste Vaše ciele a projekty uskutočnili. Je to energia, ktorou treba správne hospodáriť.

Peniaze by nemali byť HLAVNÝ dôvod podnikania a projektov. Sú však SÚČASŤOU HOSPODÁRENIAukazujú priebeh a výsledky konania. So správnym hospodárením je ich vždy dostatok.

Správne hospodáriť závisí od vedomosti a schopnosti vyladiť projekty na CESTU VÍŤAZOV.

Každý projekt je ako stavba domu. Zdravý dom potrebuje pevné základy, pružnú kostru a stabilné vedenie. Výsledky ako sa to darí vyjadruje peňažný tok (Cash Flow). Je to hodnota peňazí, ktorej veľkosť ovplyvňuje životaschopnosť projektu a podnikania.

To znamená, či je projekt schopný budovať peniaze, ktoré uhradia výdavky, zabezpečia ďalší rozvoj, ako ustojí či prežije krízové obdobia a akú kvalitu života prináša. Aké je Vaše hospodárenia môžete si overiť v eBooku zadarmo Hospodárenie víťazov tu.

Ako na rast peňažných tokov (Cash Flow) o tisíce eur

Obr.1: Oblasti projektov vyladených na hospodárenie víťazov a výsledky nárastu peňažných tokov (Cash Flow)

Prípadová štúdia: Projekt optimalizácie peňažných tokov. Hodnota zásob podniku tvorila 2 milióny Eur. Po vyladení riadenia na cestu víťazov klesli zásoby na 1,4 milióna Eur. Dosiahlo sa plnenie plánu podnikania so získaním 600 000 Eur = +30 % Cash Flow! V preklade: Výroba a teda plnenie projektu je zachované a je to lacnejšie o 600 000 Eur (+30%), ktoré podnik môže využiť lepšie. 

Ako to máte Vy?

Máte dostatok peňazí, času a kvality v živote a v podnikaní?

Túžite to zmeniť alebo zlepšiť?

Naháňate ideály alebo hľadáte riešenia?

Môžete fungovať ako doteraz alebo zavádzať riešenia na zvyšovanie výkonu Vašich projektov.  Zvýšiť Cash Flow (tok peňazí) o 30 až 60 % a budovať KVALITU života Vašu i ľudom, ktorí ho s Vami tvoria (Váš tím a zákazníci).

Najlepšie výsledky a víťazstvá sa dostavia, ak sa učíte od najlepších. 

Predstavujem vám veľkú dámu, ktorá vám to správne spočíta, aby ste dosahovanie vytúžených cieľov zmenili na skutočnosť. Je to „šedá eminencia“ projektov, ktorá vám urobí poriadok a jasno vo všetkých situáciách. Je to kľúčová VIP dáma vo vašom tíme.

Madam LOGISTIKA!

Ovláda tajomstvá úspešného projektu či podnikania, ktoré je potrebné pochopiť a používať pre budovanie životaschopných projektov.

Podnikanie, výroba, stavby, financie, malé i veľké projekty

Vyžadujú spracovať a skoordinovať množstvo informácií a činností. Zosúladiť procesy, toky materiálu, financií a ľudí. Obrovský systém vyžadujúci množstvo energie a času s potrebou dosiahnuť CIELE.

Ideálne: OPTIMÁLNE = maximálny ZISK pri minimálnych NÁKLADOCH

Podnikateľské projekty potrebujú svojím hospodárením tvoriť príjmy a udržiavať náklady tak, aby zvyšovali výnosy. Tým sa zaisťuje a predlžuje životaschopnosť projektu alebo podnikania.

Logistika je súbor vedomostí, ktoré s týmto zámerom koordinuje vedenie všetkých tokov projektu: informácií, financií a materiálu, k úspešnému splneniu cieľov s dosiahnutím optimálnych výsledkov.

Ako to funguje a ako to môže ovplyvniť podnikanie a v podstate akékoľvek projekty? Inšpirujte sa a získajte darček: eBook: Hospodárenie víťazov. 

Pokiaľ následne zavediete postupy optimálnych riešení v podnikaní, máte príležitosť presmerovať až 80 % vašej námahy a nákladov na budovanie kapitálu. 

Staňte sa logistickým expertom vlastných projektov! 

Múdri podnikatelia sa neustále učia ako veci zlepšovať. Zavádzajú optimálne riešenia do procesov podnikania a vylaďujú svoje firmy, aby odhalili ZDROJE RASTU KAPITÁLU a uskutočňovali svoje ciele.

Jedným slovom dosahujú VÍŤAZSTVÁ.

„Nenaháňajte ideály, riešte OPTIMÁLNE!“

Inšpirujte sa ako na to a získajte darček: eBook: Hospodárenie víťazov

Mojou vášňou je logistika, projekty a optimálne riešenia. Spájam najúčinnejšie metódy zo sveta VEDY i PRAXE a mením zložité procesy podnikania na jednoduché a účelné riešenia. Získané skúsenosti zdieľam s podnikateľmi, aby svoje sny a plány dotiahli do víťazného cieľa a budovali pritom KVALITU, ČAS a PENIAZE, nielen v podnikaní.... Môj príbeh si prečítate tu >>