VÍŤAZIŤ v podnikaní alebo riešenia LÍDROV

PREČO a hlavne AKO robiť z dobrých vecí skvelé, nielen v podnikaní…

Viem, že je to ťažké a najmä na začiatku, keď človek nemá ešte dostatok vedomostí a výsledkov a nevie presne ako to celé funguje. Je to náročné vtiahnuť do spolupráce celé tímy členov, odborníkov a zákazníkov z rôznych oblastí hovoriacich „inou rečou“ a prekonávať množstvo odporu a strachu z nových možností.

Poznám ten hnev spojený s naháňaním termínov a plnením cieľov. Pocit vysokej eufórie, keď plním úlohu za úlohou a potom hlboké vyčerpanie. Pocit strachu, keď som zavalená množstvom úloh, analýz, rozhodnutí, stretnutí a niečo „zhora“ ma stále kontroluje, či stíham a plním všetko na sto percent. Ten pocit tlaku, že za všetko nesiem zodpovednosť a musím to dotiahnuť do cieľa.

Dobré poznám ten pocit márnosti, keď neprichádzajú riešenia ako záležitosti jednoduchšie a účelnejšie zvládnuť. Keď si myslíte, že viete ako to celé funguje no z každej strany sa vynárajú komplikácie. Je toho naraz veľa a všetko zdá sa byť dôležité. Treba to zvládnuť no neviete to ovplyvniť a zjednodušiť. Cítite sa, že ste odkázaný len na to ako to dopadne.

Sledovať HODINKY alebo budovať KOMPAS?

„…Aj úsilie urobiť v danom čase čo najviac vecí je nesprávne. Produktívni ľudia sa pozerajú častejšie na kompas, ako na hodinky.

Kompas nám ukazuje, kde je sever, pomáha nám nájsť správny smer, ale aj naše limity a obmedzenia v danom čase a priestore. Kompas nám hovorí, že sa máme venovať hodnotným a dôležitým veciam, hodinky nám často hovoria, že máme dať prednosť veciam naliehavým.

PREČO tomu má podnikateľ venovať pozornosť?  

Vyriešenie tejto dilemy je cesta k výkonnosti, ale aj ku šťastnejšiemu životu…..“

Trh je dynamické a neustále sa meniace prostredie. Vyžaduje od podnikateľov ustavične napredovanie a pritom zlepšovanie a optimalizovanie svojich procesov a nákladov. Každému systému je potrebné najprv porozumieť. Potom ho vieme používať v prospech dosahovania cieľov.

Úlohou podnikania je tvorenie dosahovania dlhodobých výnosov. Ich uskutočnenie vyžaduje vynaložiť určité činnosti a náklady, čo sú INVESTÍCIE (pre investora). Úspešnosť podnikania predstavuje výška rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. Tvorí ho voľný finančný kapitál – Cash Flow a jeho výška  ovplyvňuje životaschopnosť podnikania!

ČO je životaschopné podnikanie?

To či je váš projekt a podnikanie jedno z mnohých, ktoré prežívajú alebo ste úspešný líder na trhu, ktorý predbehuje konkurenciu míľovým krokom určuje či sa podnikanie hýbe v hraniciach ZLATEJ CESTY PEŇAZÍ.

Existenčné, finančné i časové problémy mnohých podnikateľov vychádzajú často z nevedomosti ako svoj potenciál využiť naplno. Nevedia premeniť svoju databázu na účelnú podnikateľskú stratégiu. Strácajú prehľad, koľko a kde je nevyhnutné investovať na uskutočnenie ich biznisu.

Snahou budovať svoju konkurencieschopnosť upriamujú podnikatelia svoju pozornosť na „hodinky“, čím dávajú prednosť veciam naliehavým.

Výsledkom býva 30 až 60 % viac vynaložených investícií, čím znižujú výšku Cash Flow. To je neživotaschopný projekt.

Úspešní podnikatelia potvrdzujú používanie niekoľkých dôležitých metód a zásad, ktoré tvoria základ pre úspech v podnikaní. Budujú „kompas“, ktorý im pomáha viesť podnikania po zlatej ceste peňazí.

Je to ako mapa (Obr. 1), ktorá: ukazuje výkon i kondíciu kde podnikanie je a kde sa treba dostať, aby bolo ich podnikanie opäť plne výkonné a tvorilo dostatok peňazí .Tým sa zaisťuje fungovanie jednotlivých procesov podnikania k permanentnému dosahovaniu VÝNOSOV.

Obr. 1: Cesta víťazov

Aj u nás veľké spoločnosti po vzore západu i východu vylaďujú podnikanie a jeho procesy na cestu víťazov. No len samostatné zavedenie metód nestačí na jej dosiahnutie.

AKO to dosiahnuť?

„Nenaháňajte ideály, riešte OPTIMÁLNE!“

Poznatky vedy overené skúsenosťami v praxi vám v tom pomôžu. Je dobré tomu rozumieť, aby ste investovali múdro a svoje projekty budovali ako pevné, stabilné a pružné domy od základov.

Potrebné vedomosti a skúsenosti pre zabezpečenie a dosiahnutie cieľa zastrešuje vedný odbor PODNIKOVÁ LOGISTIKA.

Často si to neuvedomujeme, no používame ju denne v bežnom živote. Zorganizovať si úlohy a činnosti každý deň, aby ste splnili ciele, je logistika. Používate a trénujete to od detstva. Prvý pozitívny krok, že máte určité predpoklady to úspešne využiť aj v zložitom svete podnikania! No tu už ideme do hĺbky a množstvo čísel sa mení na zložitejší systém.

Každá činnosť v podnikaní vyžaduje určité investície a nikto nerád platí viac ako je nevyhnutné. No skutočnosť je iná. Máloktorý podnikateľ stíha sledovať možnosti zlepšovania. Usporiť na cene 30 – 60 % by už chcel však každý.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Vedomostný kapitál ako úvodná investícia pre podnikateľa – investora:

Ako podnikateľ ste vlastník podniku resp. projektu. Vy ste ten, kto znáša a teda platí všetky náklady a riziká. No tiež prijímate všetky výnosy. Správny hospodár gazduje múdro. Múdrosť ako to zabezpečiť ovláda vedný odbor PODNIKOVÁ LOGISTIKA.

Čo už ako podnikateľ zrejme viete, pre ujasnenie zhrnieme:

Čo je podnikanie? Je činnosť, ktorá vyrába produkty alebo poskytuje služby za účelom ich predaja.

Čo je cieľ podnikania? VÝNOSY: zarábať peniaze.

Čo je na to potrebné? NÁKLADY: vynaloženie určitého množstva činnosti, informácii, materiálov, ktoré zabezpečia dosahovanie cieľa podnikania, teda tvorenie výnosov. Všetko to však niečo stojí. Patrí tu procesy:

 • vývoj produktu/služby
 • obstarávanie materiálu pre výrobu a prevádzku podniku – NÁKUP
 • zásobovane a skladovanie – riadenie zásob
 • výroba
 • kvalita
 • doprava
 • predaj
 • zákaznícky servis
 • servis a ďalšie (Obr.2).

 

Obr. 2: Procesy v podnikaní spojené tokmi

Procesy podnikania spájajú toky a to informačné, materiálové a finančné. S veľkosť podnikania narastá aj veľkosť databáz informácií a nákladov jednotlivých procesov. Nie je možné bez nich podnikanie uskutočňovať. Hospodárenie s nimi priamo vplývajú na výsledky podniku. Preto je im potrebné venovať pozornosť.

Čo vyjadruje výsledok činnosti a prospech pre rast podnikania? CASH FLOW 

Ako sa vypočíta: VÝNOSY – NÁKLADY = CASH FLOW 

Prečo potrebuje podnikanie budovať CASH FLOW? Aby sa udržalo na trhu, teda mohlo existovať a ďalej rásť a rozvíjať sa = byť životaschopné.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Logistika mení tento systém na účelné kroky, aby mohla zabezpečiť všetky procesy podnikania k splneniu cieľov s ohľadom na udržanie podnikania na zlatej ceste peňazí. Súbor týchto  princípy a postupov sa nazývajú OPTIMÁLNE RIEŠENIA V PODNIKANÍ. Odhaľujú a menia vlastné „systémové“ chyby, na ktoré nepostačujú univerzálne riešenia. Dosiahnuté výsledky vynášajú podnikanie na úroveň trhovej konkurencieschopnosti.

Výsledkom optimálneho riešenia v podnikaní je používanie štruktúry myslenia lídrov pre konkrétne  podnikanie resp. projekt, ktorý slúži ako kompas pre dlhodobé budovanie Cash Flow (toku peňazí v podnikaní). Cash Flow je pre investora voľný kapitál, teda peniaze, ktoré môže správnym investovaním využiť pre ďalší rozvoj a rast podnikania.

Sú 3 kľúče, ktoré je potrebné zaviesť do života podnikania a vyladiť projekty na cestu víťazov do vlastného podnikania. Viac sa môžete dočítať v eBooku zdarma 3 zlaté kľúče experta v podnikaní.

AKÝ bude prínos pre podnikateľa investora?

V nekompromisnom konkurenčnom boji, ak chce podnikateľ získať strategickú konkurenčnú výhodu,  musí prísť s prevratným riešením, ktorým predbehne konkurenciu míľovým skokom a tým určí trend smerovania na celom trhu.

Možno už vaše podnikanie alebo projekt beží a je to na jednej či pár osobách. Možno už je to aj veľký kolos pobočiek, tímov či oddelení. A je mi jasné, že než sa odhodláte hľadať a zavádzať zlepšenia, bojujete s otázkou: KDE NA TO VZIAŤ ČAS ALEBO PENIAZE a je to vôbec potrebné?! Často všetky naraz.

Dobrá správa je, že netreba ich hľadať či niekde brať. Je možné si ich vytvoriť! Potrebujete k tomu len 3 kľúče, viac v eBooku zdarma 3 zlaté kľúče experta v podnikaní.

Obr. 3: Zavádzanie Optimálnych riešení do procesov podnikania pre vyladenie firmy

Múdri podnikatelia sa neustále učia ako veci zlepšovať. Zavádzajú optimálne riešenia do procesov podnikania a vylaďujú svoje firmy, aby odhalili ZDROJE RASTU KAPITÁLU a uskutočňovali ciele nielen v podnikaní (Obr.3).

Jedným slovom dosahujú VÍŤAZSTVÁ.

Víťazstvo je dosiahnutie cieľov, ktoré si človek ako jednotlivec i firma ako spoločnosť stanovia, aby prekonali svoje obmedzenia a vybudovali niečo čo ich presahuje. Aby spojili sily a vytvorili priestor, produkty a služby, ktoré zvyšujú KVALITU ŽIVOTA ich samotných aj ich zákazníkov.

 

Urobte 1. KROK A STANOVTE SI SVOJE PREČO

VYPOČÍTAJTE akú hodnotu získate, keď zvýšite svoj kapitál (Cash Flow) v podnikaní o  30 %.

POSTUP: Koľko kapitálu ročne (všetky vložené náklady) vynakladáte na uskutočnenie vášho biznisu?

Koľko je z toho vašich 30%, ktoré môžete preINVESTOVAŤ do ďalšieho rastu a rozvoja Vášho podnikania alebo ušetriť pre seba?

Koľko je to z dlhodobého hľadiska: 5-10-20 rokov???

Stojí to za námahu dozvedieť sa ako na to? Ak áno, stiahnite si eBooku zdarma 3 zlaté kľúče experta v podnikaní a nechajte sa inšpirovať trendami lídrov.

 

Mojou vášňou je logistika, projekty a optimálne riešenia. Spájam najúčinnejšie metódy zo sveta VEDY i PRAXE a mením zložité procesy podnikania na jednoduché a účelné. Získané skúsenosti zdieľam s podnikateľmi, aby svoje sny a plány dotiahli do víťazného cieľa a budovali pritom KVALITU, ČAS a PENIAZE, nielen v podnikaní.... Môj príbeh si prečítate tu >>
 • Stiahnite si eBook CESTA VÍŤAZOV ako DARČEK

  Kľúč, ktorý mení ciele na skutočnosť

 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Stretneme sa na Facebooku: