Ako z podnikania vytvoriť pružného artistu

Riešenie ako zaistiť podniku optimálne riadenie zásob. Odstránením nadbytočných zásob a procesov pre získanie pružnosti, úspor a rýchlosti reakcie na zmeny trhu. 

Cieľom firiem je zabezpečiť neustály rast. Je to snaha znižovať náklady pre zvýšenie a udržanie ziskov. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa snažia eliminovať plytvania, znižovať zásoby, redukovať prestoje.

Firmy prechádzajú na najnovšie a najpoužívanejšie metódy riadenia vo svete. Je to zmena z jednej metódy riadenia na druhú. Je to cesta z jedného extrému do druhého. Z maximálnych zásob do minimálnych.

Túžba po ideálnom stave

Riešila som projekty zamerané na zmenu výroby a riadenia zásob systémom Kanban. Je to najrozšírenejšia metóda riadenia vo svete, ktorá vznikla v Toyote. Má krásnu myšlienku: „Aby bol podnik pružný, musí byť štíhly ako telo artistu. Získa tým ohybnosť, kondíciu, pružnosť a schopnosť skvelo fungovať a prispôsobovať sa zmenám trhu.“

Zásoby sú kľúčový prvok pre plynulý chod výroby. Sú to ale i náklady, ktorými treba zaobchádzať obozretne. Ak ich je priveľa, telo – podnik ich ukladá do tukových zásob. Tvoria zamrznuté peniaze, ktoré nie možné využiť účelnejšie. Preto je problematika riadenia zásob veľmi dôležitá v podnikaní.

Zastaralou tzv. tlakovou metódou riadenia vznikol z „tela“ podniku poriadny tučko, čo sa vnímania zásob týka. Prechodom na Kanban sa začala diéta. Metóda diktovala, aké pravidlá dodržiavať. Zavádzala sa metóda Kanban postupne do každého orgánu tela -tj. výrobnej jednotky.

Zmeny to boli obrovské, čo vo fungovaní tak i v riadení ľudí. Zmeny procesov i komunikácie. Zavedením systému zásoby klesli len o 5%.

Ideálna metóda zavedená a výsledky nepostačujúce?!

Nadriadení tlačili na dodržiavanie metódy v celom podniku. Podriadení – odborníci z praxe, ktorí so systémom pracovali, zisťovali skúsenosťami kedy vznikajú problémy. Mala som pocit, že sa navzájom nepočujú, resp. hovoria každý o tom svojom pohľade na situáciu.

Vznikali časté problémy v dodávateľskom cykle ako výpadky výroby pre neskoré dodávky materiálu, problémy s kvalitou, dlhé rozhodovacie procesy, veľa administratívy, malá reakcia na zmeny na trhu. Vládlo riadenie v štýle hasenia problémov. Pracovníci vyťažení na maximum, uponáhľaní, demotivovaní nedosiahnuteľnosťou cieľov strácali nadšenie a motiváciu.

Ako je to možné? Prečo svetovo známy systém zlyháva? Kde robíme chyby? Otázky ktoré som si kládla a viedli ma k hľadaniu riešenia.

Zlatá stredná cesta – OPTIMUM 

Ono je to ako s každou diétou. Nie je to len o začatí a držaní diéty na pár dní. Je to zmena myslenia a pracovného štýlu či režimu dodržiavania pravidiel. Len tie pravidlá a systém práce neboli dostatočné nato, aby bol podnik pružný a vedel reagovať na zmeny situácie na trhu.

Každé telo funguje inak. Má svoju jedinečnosť, ktorú je potrebné zohľadniť. Pri riadení podniku sú to faktory ako napr. množstvo materiálu, jeho špecifikácie alebo možnosti dodávania. Výrobný proces, jeho spôsob, dĺžka výroby… Nevyhnutné kritérium dopyt zákazníkov.

To všetko sú ale náklady, ktoré je potrebné vidieť pri tvorení rozhodnutia, kedy, ako a akým spôsobom zabezpečíme nákup, dodanie a skladovanie zásob.

Nákupná stratégie je:  Mať zásoby v správnom čase, na správnom mieste a správnym spôsobom!

Na dosiahnutie optimálneho stavu zásob bolo potrebné danosti zohľadňovať pre každú zásobu. Keďže zavedená metóda riadenia to v návode nezahŕňala, administratíva na rozhodovací proces naberala na rozmeroch. Bolo to časovo náročné na dĺžku rozhodovacieho procesu.

Optimálne = maximálny ZISK pri minimálnych NÁKLADOCH!

Mojou výhodou je vzdelanie z odboru. Viem o mnohých metódach a spôsoboch riadenia. Prepojila som odborné poznatky s praktickými skúsenosťami. Otestovala som ich v praxi, ktoré a kedy fungujú.

Spojila som logistiku celého podniku: oddelenia zásob, nákupu a dopravy. Pridala som do praxe kombináciu metód riadenia a vytvorila rozhodovací kľúč pre tvorenie nákupnej stratégie zásob.

Vtiahla to do akcie celý tím kolegov. Vďaka kľúču mali vo vlastných rukách rozhodovací proces. Dostali dôležitosť a právomoc rozhodovania. Skrátilo a zefektívnilo to pracovný čas nie len lídrovi ale celému tímu. Dosiahla som rýchly rozhodovací proces. Bola radosť sledovať, ako sa nám darí dosahovať výsledky. Dostavili sa rýchlo. Zásoby boli trvalo znížené o 30%.

Podniku získal optimálnu hmotnosť. Stal sa pružný, rýchly a ohybný.

Mojou vášňou je logistika, projekty a optimálne riešenia. Spájam najúčinnejšie metódy zo sveta VEDY i PRAXE a mením zložité procesy podnikania na jednoduché a účelné. Získané skúsenosti zdieľam s podnikateľmi, aby svoje sny a plány dotiahli do víťazného cieľa a budovali pritom KVALITU, ČAS a PENIAZE, nielen v podnikaní.... Môj príbeh si prečítate tu >>
  • eBook zdarma: 3 zlaté kľúče lídrov životaschopného podnikania

    Podnikanie, ktoré budujte PENIAZE, KVALITU A ČAS mení život na víťazstvá!

  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Stretneme sa na Facebooku: