Ako meniť projekty na pružného artistu

Za každým splneným snom stojí úspešný projekt tvoriaci peniaze. Naučte sa vnímať zdravie Vášho projektu a zmeníte naháňanie svojich CIEĽOV na dosahované VÍŤAZSTVÁ!

Podnikanie, výroba, stavby, financie, malé i veľké projekty

Vyžadujú spracovať a skoordinovať množstvo informácií a činností. Zosúladiť toky materiálu, financií a ľudí. Obrovský systém vyžadujúci množstvo energie a času s potrebou dosiahnuť CIELE.

Zdravie projektu je IDEÁLNY stav, ktorého cieľom je dosiahnuť maximálny VÝNOS s najnižšími NÁKLADMI. Zaisťujú ho plynulé toky (peňazí, informácii a materiálu).

Riešenie ako zaistiť projektu optimálne riadenie zásob je odstránením nadbytočných zásob a procesov pre získanie pružnosti, úspor a rýchlosti reakcie na zmeny trhu. 

Cieľom firiem je zabezpečiť neustály rast. Je to snaha znižovať náklady pre zvýšenie a udržanie ziskov. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa snažia eliminovať plytvania, znižovať zásoby, redukovať prestoje.

Firmy prechádzajú na najnovšie a najpoužívanejšie metódy riadenia vo svete. Je to zmena z jednej metódy riadenia na druhú. Je to cesta z jedného extrému do druhého. Z maximálnych zásob do minimálnych.

Túžba po ideálnom stave

Riešila som projekty zamerané na zmenu výroby a riadenia zásob systémom Kanban. Je to najrozšírenejšia metóda riadenia vo svete, ktorá vznikla v Toyote. Má krásnu myšlienku: „Aby bol podnik pružný, musí byť štíhly ako telo artistu“. Získa tým ohybnosť, kondíciu, pružnosť a schopnosť skvelo fungovať a prispôsobovať sa zmenám trhu.

Zásoby sú kľúčový prvok pre plynulý chod výroby. Sú to ale i náklady, ktorými treba zaobchádzať obozretne. Ak ich je priveľa, telo – podnik ich ukladá do tukových zásob. Tvoria zamrznuté peniaze, ktoré nie možné využiť účelnejšie. Preto je problematika riadenia zásob veľmi dôležitá v podnikaní.

Zastaralou tzv. tlakovou metódou riadenia vznikali z „tela“ podnikov poriadny tučkovia, čo sa vnímania zásob týka. Prechodom na Kanban sa začala diéta. Metóda diktovala aké pravidlá dodržiavať. Zavádzala sa metóda Kanban postupne do každého orgánu tela -tj. výrobnej jednotky.

Zmeny to boli obrovské, čo vo fungovaní tak i v riadení ľudí. Zmeny procesov i komunikácie. Zavedením systému však zásoby klesli len o 5%. Hospodárenie bolo potrebné vyladiť, prečo zistíte v eBooku zadarmo Hospodárenie víťazov tu.

Ideálna metóda zavedená a výsledky nepostačujúce?!

Nadriadení tlačili na dodržiavanie metódy v celom podniku. Podriadení – odborníci z praxe, ktorí so systémom pracovali, zisťovali skúsenosťami kedy vznikajú problémy. Mala som pocit, že sa navzájom nepočujú, resp. hovoria každý o tom svojom pohľade na situáciu.

Vznikali časté problémy v dodávateľskom cykle ako výpadky výroby pre neskoré dodávky materiálu, problémy s kvalitou, dlhé rozhodovacie procesy, veľa administratívy, malá reakcia na zmeny na trhu. Vládlo riadenie v štýle hasenia problémov. Pracovníci vyťažení na maximum, uponáhľaní, demotivovaní nedosiahnuteľnosťou cieľov strácali nadšenie a motiváciu.

Ako je to možné? Prečo svetovo známy systém zlyháva? Kde robíme chyby? Otázky ktoré som si kládla a viedli ma k hľadaniu riešenia. Ako to ovplyvňuje hospodárenie môžete si overiť v eBooku zadarmo Hospodárenie víťazov tu.

Správna cesta – OPTIMUM 

Ono je to ako s každou diétou. Nie je to len o začatí a držaní diéty na pár dní. Je to zmena myslenia a pracovného štýlu či režimu dodržiavania pravidiel. Len tie pravidlá a systém práce neboli dostatočné nato, aby bol podnik pružný a vedel reagovať na zmeny situácie na trhu.

Každé telo funguje inak. Má svoju jedinečnosť, ktorú je potrebné zohľadniť. Pri riadení podniku sú to faktory ako napr. množstvo materiálu, jeho špecifikácie alebo možnosti dodávania. Výrobný proces, jeho spôsob, dĺžka výroby… Nevyhnutné kritérium dopyt zákazníkov.

To všetko sú na jednej strane náklady, ktoré je potrebné vidieť pri tvorení rozhodnutia, kedy, ako a akým spôsobom zabezpečíme nákup, dodanie a skladovanie zásob.

Na druhej strane je potreba tvoriť výnosy, aby bol podnik dlhodobo životaschopný. To vyžaduje dať obe strany do optimálneho pomeru:

Optimálne = maximálny ZISK pri minimálnych NÁKLADOCH!

Na dosiahnutie optimálneho stavu zásob bolo potrebné danosti zohľadňovať pre každú zásobu. Keďže zavedená metóda riadenia to v návode nezahŕňala, administratíva na rozhodovací proces naberala na rozmeroch. Bolo to časovo náročné na dĺžku rozhodovacieho procesu.

Optimálna nákupná stratégie znamená:  Mať zásoby v správnom čase, na správnom mieste a správnym spôsobom!

Mojou vášňou a výhodou v riešeniach projektov sa stalo vzdelanie z odboru podnikovej logistiky.  Je to silná základňa poznatkov a skúsenosti.

Viem o mnohých metódach a spôsoboch riadenia. Prepojila som odborné poznatky s praktickými skúsenosťami. Otestovala som ich v praxi, ktoré a kedy fungujú.

Spojila som logistiku celého podniku: oddelenia zásob, nákupu a dopravy. Pridala som do praxe kombináciu metód riadenia a vytvorila rozhodovací kľúč pre tvorenie nákupnej stratégie zásob.

Vtiahla to do akcie celý tím kolegov. Vďaka kľúču mali vo vlastných rukách rozhodovací proces. Dostali dôležitosť a právomoc rozhodovania. Skrátilo a zefektívnilo to pracovný čas nie len lídrovi ale celému tímu. Dosiahla som rýchly rozhodovací proces. Bola radosť sledovať, ako sa nám darí dosahovať výsledky. Dostavili sa rýchlo. Zásoby boli trvalo znížené o 30%.

Podnik získal optimálnu hmotnosť. Stal sa pružný, rýchly a ohybný.

Je Váš projekt pružný artista? Aké je Vaše hospodárenia môžete si overiť v eBooku zadarmo Hospodárenie víťazov tu.

Mojou vášňou je logistika, projekty a optimálne riešenia. Spájam najúčinnejšie metódy zo sveta VEDY i PRAXE a mením zložité procesy podnikania na jednoduché a účelné riešenia. Získané skúsenosti zdieľam s podnikateľmi, aby svoje sny a plány dotiahli do víťazného cieľa a budovali pritom KVALITU, ČAS a PENIAZE, nielen v podnikaní.... Môj príbeh si prečítate tu >>